MELAG

MELAG

Svi proizvodi ovog proizvođača

 

Sa ciljem da se unapredi i usavrši profesionalna medicina, od esencijalne važnosti je implementiranje pozdane i efikasne sterilizacije, kako  bi se zaštitili pacijenti i medicinsko osoblje od mnogih oboljenja prouzrokovane ne-higijenom. Tu je naravno najveća odgovornost industrije koja mora da proizvede opremu adekvatnu zahtevima današnjice i da omogući maksimalnu uspešnost i zaštitu u medicini i stomatologiji.

Pre više od 50 godina, MELAG je otpočeo u Berlinu da se specijalizuje u proizvodnji opreme za sterilizaciju. Kvalitetna istraživanja, pouzdanost i inovacije, plus najviši sigurnosni standardi, podstakli su i pretvorili uspešnu familijarnu kompaniju MELAG, u jednog od vodećih, svetskih proizvođača sterilizacione opreme danas.
Potvrda uspeha svakako jeste prodaja od više od 400.000 sterilizacionih uređaja.

Dekade iskustva, moderna kompjuterski vođena proizvodnja, uvođenje kvalitetnih materijala najviših standarda, iskustvo i pouzdanost kroz stručni kadar učinili su da MELAG sterlizaciona oprema predstavlja sinonim i standard kvaliteta. Danas postoji više od 100 proizvođača sterilizatora širom sveta za upotrebu u medicini i stomatološkoj praksi, ali MELAG je jedini u svetu koji se fokusirao isključivo na jednoj proizvodnoj liniji - proizvodnji sterilizatora. To je koncept i osnova za kompetenciju, koja se od samog nastanka kroz internacionalni uspeh, kontinuirano testira i potvrđuje.

Svaki zaposleni u MELAG fabrici je svestan odgovornosti da ako njihov autoklav nije uspešan, ni sama fabrika neće imati uspeha. To ima uticaja na svakog zaposlenog pojedinačno. Zaposleni u MELAG - u su ponosni na doprinos očuvanju i zaštiti zdravlja svih pacijenata i medicinskog osoblja, sa opremom i instrumentima koji  omogućavaju pouzdanost sterilizacije uz sigurno skladištenje sterilisanih instrumenata.

VERUJTE U MELAG KVALITET, JER ON TO ZASLUŽUJE!

 

Katalozi
Katalozi sa kompletnim proizvodnim programom