DR. WALSER DENTAL GMBH

DR. WALSER DENTAL GMBH

Svi proizvodi ovog proizvođača

 

DR.  WALSER DENTAL GMBH proizvodi i izvozi stomatološke instrumente širom sveta od 1948.godine. Tokom ovog perioda, kompanija je registrovala brojne patente.

Više od 30.000 stomatologa širom sveta dalo je puno poverenje WALSER matricama.
Perfektni, moderni sistem matrica za zubne ispune kao i klešta za matrice proizvedeni su od strane stomatologa i rezultat su dugogodišnjeg naučnog i praktičnog iskustva i kontinuiranog razvijanja široke lepeze oblika i veličina.

DR.  WALSER DENTAL GMBH
ima sertifikat za kvalitet sistema DIN EN ISO 13485:2003 i dobitnik je brojnih nagrada: http://walser-dental.com/index.php?id=282&L=1

DR.  WALSER DENTAL GMBH
je član: www.amnesty.de i www.vddi.de

Ako želite da saznate više o kompaniji DR.  WALSER DENTAL GMBH posetite sajt: www.walser-dental.com