BREDENT SUPRASTRUKTURE KURS
Postavljeno 05.12.2011.

Kurs je održan 1. - 3. decembra 2011. u MEDIPRO Edukacionom centru u Beogradu.

Kurs je vodio zubni tehničar MARIO REZO (Hrvatska)
, iskusan predavač i instruktor.

Sadržaj kursa možete pogledati u prilogu teksta.
Više informacija o kursu možete dobiti na telefon: +38111 3675 - 888 ili putem Email-a: zarko.s@medipro.co.rs (kontakt osoba Dr Žarko Savić)

U saradnji sa fabrikom BREDENT i njenim vlasnikom Peter Bremh - om, ugovorena je promotivna cena BREDENT SUPRASTRUKTURE kursa za srpsko tržište - 250 evra.

Fajlovi
Preuzmite fajlove: