DENTAURUM TYPODONT KURS - tomas® pin ZA ORTODONTE
Postavljeno 10.10.2011.

Kurs o mini implantatima održan je 7. i 8. oktobra 2011. u CDC centru (Nemačka) - Centru za dentalnu komunikaciju u fabrici DENTAURUM (fotografije Centra su u prilogu teksta)

tomas® SISTEM - PRIVREMENI ORTODONTSKI MIKRO UPORIŠNI SISTEM

Cilj kursa
: Terapija pomoću tomas® pin - a
Ciljna grupa: postdiplomci, ortodonti i specijalizanti.
Preduslov za pohađanje kursa:  - Iskustvo u oblasti fiksne ortodoncije i tehnike pravog luka.

Predstavljanje komponenata
tomas® sistema:

  • Indikacije
  • Planiranje terapije
  • Postavljanje pinova, moguće lokacije
  • Opis Typodont - a
  • Prezentacija slučaja.

Predavač: Dr JÜRGEN P. BACHMANN, specijalista ortodoncije (fotografija je u prilogu teksta)
Cena dvodnevnog kursa: 820 eur + PDV (19%) 

VIŠE INFORMACIJA O PROTEKLOM I BUDUCIM KURSEVIMA; ŠTA JE SVE URAČUNATO U CENU; USLOVI PRIJAVLJIVANJA; FORMULAR KAO I USLOVI ODJAVLJIVANJA NALAZE SE U PRILOGU TEKSTA!
 

CDC (link za više informacija o CDC Centru)

tomas® (link za više informacija o tomas® sistemu)

Fajlovi
Preuzmite fajlove: