ODRZAN JE VITA MASTER KURS NA VMA U BEOGRADU 21. - 23. Februara 2012.
Postavljeno 27.02.2012.

Održan je praktičan kurs za zubne tehničare, ispred fabrike VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  iz Nemačke, u terminu od 21. - 23. Februara 2012. od 9h -15h.

U saradnji sa predstavnikom našeg Inopartnera G-dinom Adrian Apreotese-om održano je predavanje sa praktičnim kursom sa sledećom temom:
"Princips and technique in production of estetic ceramic restaurations"
"Principi i tehnike naslojavanja boja u izradi estetskih keramičkih restauracija"

Oblast VITA materijala za izradu veštačkih restauracija je značajna radi unapređenja znanja, i veština zubnih tehničara, radi unapredjenja znanja.