ODRŽAN JE STRUČNI SEMINAR - VITA DENTAL AKADEMIJA, u subotu,15.09.2012. u saradnji sa DPZTS
Postavljeno 03.09.2012.


MEDIPRO INTERNATIONAL DOO
  U
SARADNJI SA FABRIKOM VITA ZAHNFABRIK 
i  
  Društvom privatnih zubnih tehničara Srbije
 
SU ODRŽALI STRUČNI SEMINAR POD NAZIVOM
"VITA DENTAL AKADEMIJA" 

 

Sa velikim zadovoljstvom možemo da istaknemo da je edukacija zubnih tehničara kroz program VITA DENTALNE AKADEMIJE i organizovan stručni skup dana 15.09.2012. protekla veoma uspešno. Odprilike 100 prisutnih zubnih tehničara pomno je pratilo veoma interesantna predavanja VITA predavača G-dina Adrian Apreotesia, inače konsultanta i demonstratora za istočnu Evropu. Predavanja su pažljivo odabrana u skladu sa potrebama stručne javnosti i vrlo interaktivno učešće prisutnih potvrđuje kvalitetan izbor. Prisutni su imali priliku da po prvi put vide različite filmove koji oslikavaju kvalitet, pouzdanost, efikasnost i ekonomičnost VITA proizvoda.
   
Izuzetna predavanja o estetskim aspektima izrade keramičkih stomatoprotetskih radova prezentovao je MDT Adrian Apreotesei - Vita Dentalna Akademija, kroz najnovija dostignuća fabrike Vita Zahnfabrik iz Nemačke.

Predavanja su obuhvatila:

  • izbor indikacija sa osvrtom na kontraindikacije kod svih vrsta keramičkih materijala,
  • mogućnosti različitih vizuelnih efekata sa Vita VMK Master i Vita VM13,
  • demonstriranje estetskih hromatskih mogućnosti, sa prikazima kliničkih slučajeva,
  • prikaz edukativnog materijala o novim konceptima i strategiji razvoja laboratorijske opreme korišćenjem novih generacija peći, Vita 6000M, 6000MP, i NOV VITA Zyrcomat 6000MS.
  • brzo sinterovanje cirkonoksida, indikacije i kontraindikacije,
  • demonstracija Vita tehnike presovanja sa 6000MP kroz PM9 program.
  • budući trendovi na polju fiksne protetike,

Skup je slušaocima obezbedio 6 licencnih bodova.

Skup je održan u prostorijama Društva, Beograd, Imotska br.1, dana 15.09.2012. sa početkom u 10h  i trajao je do 18h.

Verujemo da ćemo i dalje  

Fajlovi
Preuzmite fajlove: