COMPONEER WORK-SHOP (RADIONICA) 3.11.2012. U SARADNJ SA COLTENE/WHALEDENT KOMPANIJOM I PREDAVAČEM PROF DR HRVOJE JURIĆ
Postavljeno 18.10.2012.


COMPONEER RADIONICA "WORKSHOP"
Predavač: Profesor Hrvoje Jurić sa Zagrebačkog Univerziteta

 

Poštovani,

 

Obaveštavamo Vas da ćemo u saradnji sa kompanijom COLTENE/WHALEDENT organizovati stručnu radionicu WORKSHOP na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu na klinici za protetiku dana 3.11.2012. godine sa početkom u 9h i trajanjem do 15h.  

 

Na kursu cete se upoznati sa osnovama adhezivno - aplikacione tehnike u frontalnoj regiji, sa posebnim osvrtom na razlicite indikacije za fasetiranje zuba Componeer sistemom. Dijagnosticke procedure kroz razne slucajeve pomoci ce vam da postignete uspeh u svojoj praksi. Prakticni deo sastojace se od kompletne rekonstrukcije frontalnih zuba COMPONEER sistemom; tj. adaptiracete, postaviti i fiksirati kompozitne fasete na modelima – od preparacije do poliranja. Radionica ce se završiti sa velikim brojem prakticnih saveta.

 

TEORIJSKI DEO

Dijagnoza: Malpozicija, prebojenost, destruirani zubi i mnogo toga.

 

Šta možemo sa Componeer-om?

Adhezivna tehnika

Tehnike aplikacije kompozita, posebno sa Componeer-om

Karakterizacija boje i oblika

Uoblicavanje, poliranje

 

PRAKTICNI DEO

Kompletna restauracija prednjih zuba na modelu

Korak po korak – od preparacije do poliranja

Trajanje kursa od 9 do 15h

 

PROGRAM

 

9.00 – 10:15h

¨          Strategije za tretman prednjih zuba – direktne ili indirektne metode?

¨          Šta je COMPONEER? Problemi kod direktne metode

¨          Odabir boje, postavljanje koferdama, tehnika naslojavanja, finiširanje

10:15 – 10:45h – Pauza za kafu

 

10:45 – 12:00h

¨       Klinička dijagnoza od prostih do složenih slučajeva

¨       Postavka : korak po korak

¨       Prednosti Componeer sistema

¨       Kliničke indikacije za Componeer sistem

¨       Saveti i trikovi za laka i efikasna rešenja

¨       Finansijski aspekt

 

12:00-13:00 – Pauza za ručak

 

13:00-15:00

¨       Kompletna rekonstrukcija anteriorne regije zuba na modelu

¨       Eksperske smernice od preparacije zuba do finalnog poliranja

¨       Individualizacija oblika I teksture COMPONEER restauracije

 

15:00 – Kraj radionice

 

KOTIZACIJA ZA PRISUSTVO I UČESTVOVANJE U RADU JE 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

 

Za sve informacije obratite se na telefon +381 11 3675 888.

 

Unapred Vam se zahvaljujemo

 

 


CV:
Hrvoje Jurić rođen je 28. aprila 1971. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Univerziteta u Zagrebu upisao se u šk. god. 1990/91. gde je diplomirao u julu 1995. godine. U školskoj godini 1994./95. dobitnik je nagrade Rektora Sveučilišta za najbolji studentski rad. U Zavodu za pedodonciju radi od 1995. kao naučni saradnik. Magistarski rad obranio je 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedodoncije položio je 2001. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 2002. godine. U zvanje docenta izabran je na Zavodu za pedodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 2003. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2007. godine.  Do sada je objavio više od 80 naučnih i stručnih radova od kojih je određeni broj s CC prepoznatljivošću. Aktivno je sudelovao na više desetaka domaćih i inostranih naučnih skupova. Poslednjih devet godina aktivno sudeluje u trajnoj edukaciji doktora stomatologije održavši više od 200 predavanja i radnih kurseva u zemlji i inostranstvu. Član je mnogih domaćih i inostranih stručnih društava (Hrvatska stomatološka komora, Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a, Hrvatsko endodontsko društvo, European Academy of Paediatric Dentistry, European Society of Endodontics, International Association of Dental Traumatology, European Organisation for Caries Research). Predsednik je Hrvatskog društva za dečiju i preventivnu stomatologiju HLZ-a. Uža područja interesa su mu prevencija karijesa, hemijska i mehanička kontrola plaka, mikrobiologija usne šupljine, endodontski postupci kod mlečnih i mladih stalnih zuba, dentalna traumatologija te estetski rekonstruktivni postupci. "


RADI KAO PREDAVAČ, DEMONTRATOR I KONSULTANK ZA KOMPANIJU COLTENE/WHELEDENT 

Fajlovi
Preuzmite fajlove: