COMPONEER WORKSHOP RADIONICA na Stomatološkom Fakulteteu u Beogradu
Postavljeno 23.10.2013.

COMPONEER WORK-SHOP

(RADIONICA)

U SARADNJI SA COLTENE/WHALEDENT KOMPANIJOM I PREDAVAČEM PROF DR HRVOJE JURIĆ


COMPONEER RADIONICA "WORKSHOP"
Predavač:  Profesor dr Hrvoje Jurić sa Zagrebačkog Univerziteta

 

Poštovani,

 

Obaveštavamo Vas da ćemo u saradnji sa kompanijom COLTENE/WHALEDENT organizovati jendodnevnu stručnu radionicu WORKSHOP na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu na klinici za protetiku. Datum će naknadno biti objavljen.

Na kursu cete se upoznati sa osnovama adhezivno - aplikacione tehnike u frontalnoj regiji, sa posebnim osvrtom na razlicite indikacije za fasetiranje zuba Componeer sistemom. Dijagnosticke procedure kroz razne slucajeve pomoci ce vam da postignete uspeh u svojoj praksi. Prakticni deo sastojace se od kompletne rekonstrukcije frontalnih zuba COMPONEER sistemom; tj. adaptiracete, postaviti i fiksirati kompozitne fasete na modelima – od preparacije do poliranja. Radionica ce se završiti sa velikim brojem prakticnih saveta.

 

TEORIJSKI DEO

Dijagnoza: Malpozicija, prebojenost, destruirani zubi i mnogo toga.

Šta možemo sa Componeer-om?

Adhezivna tehnika

Tehnike aplikacije kompozita, posebno sa Componeer-om

Karakterizacija boje i oblika

Uoblicavanje, poliranje

 

PRAKTICNI DEO

Kompletna restauracija prednjih zuba na modelu

Korak po korak – od preparacije do poliranja

 

Trajanje kursa od 9 do 15h

 

PROGRAM

9:00 – 10:15h

¨ Strategije za tretman prednjih zuba – direktne ili indirektne metode?

¨ Šta je COMPONEER? Problemi kod direktne metode

¨ Odabir boje, postavljanje koferdama, tehnika naslojavanja, finiširanje

10:15 – 10:45h – Pauza za kafu

10:45 – 12:00h

¨ Klinička dijagnoza od prostih do složenih slučajeva

¨ Postavka : korak po korak

¨ Prednosti Componeer sistema

¨ Kliničke indikacije za Componeer sistem

¨ Saveti i trikovi za laka i efikasna rešenja

¨ Finansijski aspekt

12:00-13:00 – Pauza za ručak

13:00-15:00

¨ Kompletna rekonstrukcija anteriorne regije zuba na modelu

¨ Ekspertske smernice od preparacije zuba do finalnog poliranja

¨ Individualizacija oblika I teksture COMPONEER restauracije

15:00 – Kraj radionice

 

KOTIZACIJA ZA PRISUSTVO I UČESTVOVANJE U RADU JE 125 EUR + PDV (20%) u dinarskoj protivvrednosti.

 

Za sve informacije obratite se na telefone:

+38111 3675 888,   063 242 004,   064 3674 730

 

Unapred Vam se zahvaljujemo


CV:
Hrvoje Jurić rođen je 28. aprila 1971. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Univerziteta u Zagrebu upisao se u šk. god. 1990/91. gde je diplomirao u julu 1995. godine. U školskoj godini 1994/95. dobitnik je nagrade Rektora Sveučilišta za najbolji studentski rad. U Zavodu za pedodonciju radi od 1995. kao naučni saradnik. Magistarski rad obranio je 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedodoncije položio je 2001. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 2002. godine. U zvanje docenta izabran je na Zavodu za pedodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 2003. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2007. godine. Do sada je objavio više od 80 naučnih i stručnih radova od kojih je određeni broj sa CC prepoznatljivošću. Aktivno je učestvovao na više desetina domaćih i inostranih naučnih skupova. Poslednjih devet godina aktivno učestvuje u kontinuiranoj edukaciji doktora stomatologije održavši više od 200 predavanja i radnih kurseva u zemlji i inostranstvu. Član je mnogih domaćih i inostranih stručnih društava (Hrvatska stomatološka komora, Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a, Hrvatsko endodontsko društvo, European Academy of Paediatric Dentistry, European Society of Endodontics, International Association of Dental Traumatology, European Organisation for Caries Research). Predsednik je Hrvatskog društva za dečiju i preventivnu stomatologiju HLZ-a. Uža područja interesa su mu prevencija karijesa, hemijska i mehanička kontrola plaka, mikrobiologija usne šupljine, endodontski postupci kod mlečnih i tek izniklih stalnih zuba, dentalna traumatologija te estetski rekonstruktivni postupci. RADI KAO PREDAVAČ, DEMONSTRATOR I KONSULTANT ZA KOMPANIJU COLTENE/WHELEDENT

 

Fajlovi
Preuzmite fajlove: