ISO 9001:2008 Uspesno realizovana i uvedena u poslovanje Medipro International privrednog drustva
Postavljeno 15.08.2013.

POLITIKA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

 

 

Dragi naši klijenti i poslovni partneri, želimo da Vas upoznamo sa našim radom i posvećenošću sistemu upravljanja kvalitetom, jer smatramo da je to naša prednost i naše bolje sutra.

 

Mi smo kompanija koja se  bavi veleprodajom, servisiranjem i distribucijom stomatološke i zubotehničke opreme i materijala, kao i pružanje usluga inženjeringa i konsaltinga iz oblasti stomatologije i zubne tehnike.

 

Naš dosadašnji rad naši postojeći klijenti ocenjuju kao veoma profesionalan,  odgovoran, korektan i uvek savesno realizovan u ugovoreno vreme. Usredsređenost na klijenta u svim fazama  rada, kao i postizanje visokog nivoa zadovoljenja  kako njihovih potreba i očekivanja, tako i svih zaposlenih i društva u celini, čine osnovu našeg poslovanja.

 

Nastojeći da se konstantno razvijamo i unapređujemo, kao i da  ime naše firme  uvek asocira na profesionalizam, kvalitet, pouzdanost i stručnost, najviše rukovodstvo kompanije MEDIPRO INTERNATIONAL, opredelilo se za uspostavljanje efektivnog i efikasnog sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima međunarosnog standarda ISO 9001:2008 .

 

S obzirom na to da osnovu uspostavljanja efikasnog i efektivnog sistema upravljanja kvalitetom čini snažna podrška najvišeg rukovodstva za istim, definisana je i Politika kvaliteta,  sa jasnim ciljem za njenim stalnim poboljšanjem i unapređenjem. 

 

Definisana Politika kvaliteta  bazira se na sledećim principima:

  • Povećanje kvaliteta pružanja usluge  
  • Konstantno razvijanje dobrih partnerskih odnosa sa klijentima i partnerima  kroz obostranu razmenu znanja, saveta  i iskustava
  • Edukacija i upoznavanje klijenata sa najnovijim tehnologijama, materijalima i opremom u trening centru i uz stalni obilazak klijenata na terenu
  • Primenjivanje, stalno preispitivanje i unapređenje sistema upravljanja      kvalitetom  u skladu sa  zahtevima standarda ISO 9001:2008
  • Realizovanje  stalnih   programa stručnog usavršavanja za zaposlene, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a  u cilju  davanja punog doprinosa istih   u realizaciji procesa rada kompanije
  • Primenjivanje i sprovođenje svih  relevantih zakonskih i drugih propisa i usaglašavanje načina poslovanja sa istima.

 

Svi zaposleni u kompaniji MEDIPRO INTERNATIONAL  upoznati su sa politikom sistema upravljanja kvalitetom  i odgovorni su za doslednu primenu iste.

 

U Beogradu, 01.07.2013.

 

Direktor:

 

 

Zeljković Stevan

 

 

Fajlovi
Preuzmite fajlove: