SWEDEN & MARTINA SIMPOZIJUM 01-04-2017
Postavljeno 01.03.2017.

 

Stomatološki simpozijum sa prikazima kliničkih slučajeva

 

Dentalni implanti u estetskoj zoni. Dileme i rešenja.

Otisak i privremene nadoknade u implantološkoj terapiji.

 

 

Subota, 1.April  2017. 14:30h

Radisson Blu Old Mill Hotel
Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

 

 

Predavači:

Dr Stefano Conti

Mrs. Marta Stecca

Prof. Dr Aleksandar Todorović

 

 

SADRŽAJ PREDAVANJA:

 

Predavanje će biti fokusirano na morfološko-funkcionalnoj dinamici tkiva gingive i reakciji u situacijama imedijatne i/ili odložene implantacije u svežu ekstrakcionu ranu, sa naučne i kliničke perspektive. Pojašnjenja, analize i sugestije sa ključnim elementima za postizanje estetskih rezultata tkiva gingive, pri postavljanju implantata u estetskoj zoni. Poseban akcenat će biti na dijagnozi i planiranju tretmana, hirurškim i protetskim tretiranjem mekog i tvrdog tkiva, sa novim materijalima i novim protetskim profilima. U drugom delu prezentacije biće diskutovan ceo tok rehabilitacije sa protetskim komponentama različitog dizajna, sa posebnim akcentom na postizanju najbolje estetike u skladu sa stepenom atrofije gornje i donje vilice. Jednak akcenat će biti stavljen na hirurško-protetske protokole u smislu dugoročnog uspeha.

Kako izbeći greške u otiskivanju? Izrada fiksnih i mobilnih nadoknada na implantatima, koje poseduju optimalne funkcionalne, biološke i estetske vrednosti, bazira se na dobro uzetom otisku implantata. Jedino pravilan izbor tehnike otiskivanja, kašike i materijala, omogućava da otisak verno reprodukuje trodimenzionalni status implantata i periimplantatnog mekog tkiva. Nedovoljno precizan ili deformisan otisak, daje netačne informacije o položaju vrata implantata, ugrožava pasivno naleganje nadoknade, te doprinosi nastanku i akumulaciji neželjenih napona i stresa na komponente implantatnog sistema i okolno tkivo, što je uvod u neuspeh celokupe implantološke terapije.

 

 

PROGRAM:

 

Satnica:            Predavanja:                                                                              Predavači:

 

14:00 - 14:30     Registracija učesnika simpozijuma                                            

14:30 - 16:00     Prezentacija novog sistema PRAMA implant B.O.P.T.   Dr Stefano Conti

tehnike preparacije       

16:00 - 17:00     PRAMA: Klinički dokazano jedinstveno rešenje            Marta Stecca

17:00 - 17:15     Kafe pauza      

17:15 - 19:00     Menadžment mekih tkiva i "Smile design"                 Dr Stefano Conti

 19:00 - 20:00    Otisak u implantološkoj protetici                              Prof. Dr Aleksandar Todorović

                         privremene nadoknade u implantološkoj terapiji 

                         (koautor Prof. Dr Aleksandra Špadijer Gostović)

20:00 - 22:00     Koktel večera uz " Felix Art Quartet "

                         Foaje Radisson Blu Hotel-a

 

 
 

Dr Stefano Conti, Parma

Curriculum

 • Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta medicine i hirurgije u Parmi, u Italiji 1989. godine.
 • Poslednjih 20 godina redovno učestvuje na predavanjima iz oblasti implantologije, hirurgije na implantima i estetske stomatologije u Italiji, Evropi i SAD-u.
 • Učestvovao je na kursevima dentalne implantologije u Goldenstein Garber & Salama u Atlanti, Džordžija, SAD.
 • Završio je jednogodišnji UCLA/GIDE Master Clinician Program u implantologiji na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Kaliforniji, SAD.
 • Predavač je na Master programu u Implantologiji na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Parmi.
 • Predavač je na Master programu Estetike lica na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Parmi.
 • Predavač je na UCLA/GIDE Master programu u Dentalnoj implantologiji u Los Anđelesu, Californija, SAD.
 • Svake godine drži predavanja u različitim delovima Italije, Evrope i Južne Amerike.
 • Aktivan je član Evropske asocijacije za osteointegraciju, EAO.
 • Član je Italijanskog društva za osteointegraciju, SIO.
 • Član je Evropske akademije za estetsku stomatologiju, EAED.
 • Aktivan je član Italijanske akademije za estetsku stomatologiju, IAED.
 • Radi u svojoj privatnoj praksi u Parmi, gde se posvetio hirurgiji i izradi estetskih nadoknada na implantatima.

 

 

Prof. Dr Aleksandar Todorović, Beograd

Curriculum

Redovni profesor na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu

Uža naučna oblast: Stomatološka protetika i implantologija

Doktorirao 2000.godine na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Reprezentativne reference:

 • Marković A, Čolić S, Dražić R, Gačić B, Todorović A, Staičić Z:  Resonance frequency analysis as a reliable criterion for early loading of sandblasted large grit acid-etched active surface implants placed by the osteotome sinus floor elevation technique. Int J Oral Maksilofac Implants, 2011 Jul-Aug; 26(4): 718-24 (M21)
 • Rudolf R., Anžel I, Gusel L, Stamenković D, Todorović A, Čolić M.: Microstructural analyses of two high noble gold-platinum alloys before and after conditioning in cell culture medium, Metals and Materials International, 16, 2010: 6, 931-40. (M21)
 • Mišić T, Marković A, Todorović A, Čolić S, Sćepanović M,  Miličić B: An in vitro study of temperature changes in tzpe 4 bone during implant placement: bone condensing versus bone drilling. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2011 Jul;112(1): 28-33. (M22)
 • Todorović A, Radović K, Grbović A, Rudolf R, Maksimović I, Stamenković D.: Stress analysis of a unilateral complex partial denture using the finite element method, Mater. Tehn.,  44, 2010: 1, 41-47. (M23)
 • Raić T. K., Rudolf R., Todorović A., Stamenković D,  Anžel I.: "LIQUID METAL/CERAMIC INTERFACES IN DENTAL PRACTICE AND JEWELLERY MANUFACTURING", Mater. Tehn., 44, 2010, 2, 59-66. (M23)

Trenutno učestvuje na međunarodnom projektu EUREKA - E! 5831 CELL - Ti ” Cell–titanium interactions of bone and dental implant”, ”Interakcija ćelija-titanijum na nivou kosti i implantata”  pod pokroviteljstvom Evropske Unije od 2010–2013. godine

Usavršavanja: Kompjterizovana stomatologija 1995 Švajcarska, Nemacka 2002, 2009 Implantologija: 2003 Švedska; 2005, 2008 Švajcarska; April 2008 Kurs “3D planning in implantology” Zermatt, Švajcarska Jun 2009 Kurs “Implantologie” Nunberg, Nemačka

 

Docent Dr Aleksandra Špadijer Gostović, Beograd

Curriculum

Redovni predavač na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu

Doktorirala 2011. god. na Klinici za Stomatološku protetiku

Reprezentativne reference:

 • Weinländer M., Lekovic V., Špadijer Gostovic A., Milicic B., Krennmair G., Plenk Jr H.: Gingivomorphometry – Esthetic Evaluation of the Periimplant Mucogingival Complex. A new method for collection and measurement of standardized and reproducible data in oral photography. Clinical Oral Implants Research, 20(9): 526-530, 2009. M21
 • Weinländer M., Špadijer Gostović A., Leković V., Miličić B., Wegscheider WA., Eva Piehslinger E.: Soft tissue development around abutments with a circular macrogroove in healed sites of partially edentulous posterior maxillas and mandibles. Clinical Oral Implants Research, 22(7): 743-752, 2011. M21
 • Špadijer Gostović A., Todorović A., Lazić V., Todorović Ana, Milinković I., Leković V.: Imedijatno opterećenje implantata fiksnim zubnim nadoknadama – studija na psima. Vojnosanit Pregl, 69(2): 181-190, 2012. M23
 • Mirković N., Špadijer Gostović A., Lazić Z., Trifković B.: Fracture toughness of zirconia ceramic crowns made by feather-edge tooth preparation design. Vojnosanit Pregl, 69(7): 562-568, 2012. M23
 • Maksimović M., Špadijer Gostović A., Todorović A., Romčević N., Rudolf R., Todorović Ana: In vitro evaluation of the retention of different prefabricated posts luted with different cements. Materials and tehnology 46(6): 595- 599, 2012. M23

Od 2006. Radi na Naučnom projektu Ministartstva za nauku i zaštitu životne sredine pod nazivom "Parodontalna medicina, koncept aktivne regeneracije u parodontologiji i implantologiji" (evid.br.145042, novi ciklus projekta 2011.-2015.), a od 2011. na projektu "Interakcija etiopatogenetskih mehanizama parodontopatije i peri-implantitisa sa sistematskim bolestima današnjice" (evid.bro. 41008)

 

 

 

 

Predavanje je akreditovano i nosi 5 bodova.

 

 

 

 

Prijava sa informacijama

 

Dr/Prof (Prezime)  .....................................................    (Ime)  ....................................................................

Stomatološka ordinacija ............................................    Grad/Mesto ...........................................................

Ulica ..........................................................................    Broj  .......................................................................

Telefonski broj ordinacije ..........................................    Mobilni telefonski broj  ...........................................

E-mail  ...........................................................................................................................................................

Kotizacija: uplatu u iznosu od 3.500,00 dinara izvršiti na racun broj 295-1203165-84 ili 160-380908-12

 

 

 

Sweden & Martina, Zhermack Dental i Medipro International Vas očekuju.

Fajlovi
Preuzmite fajlove: