ZUBOTEHNIČKI INSTRUMENTI I MATERIJALI / Materijali za protetiku / VITA BOND NP
Proizvodjač: VITA ZAHNFABRIK

VITA BOND NP

Cena: 45,00

VITA NP BOND: Stabilan spoj CoCr skeleta i keramike obezbeđuje dugoročni uspeh

 

VITA NP BOND pruža korisniku veću sigurnost i postiže bolje estetske rezultate pri fasetiranju legura bez plemenitih metala (NP: Non-Precious engl. za neplemenite). Zahvaljujući pouzdanom spoju između metalnog skeleta i keramike za fasetiranje novi VITA NP BOND pomaže da se izbegnu nedostaci koji nastaju zbog KTŠ naprezanja između legure i keramike.

 

Keramičko fasetiranje legura bez plemenitih metala na bazi kobalta i hroma (CoCr) danas je svakodnevica savremenih stomatoloških laboratorija. Korisnici još uvek šalju informacije o problemima koji se sreću kod određenih legura nakon pečenja, kao što je problem pucanja.

 

Naprezanja usled različitih KTŠ vrednosti

Uzroci takvih pucanja često su razlike u termičkim karakteristikama keramike i legure, što dovode do naprezanja između oba materijala. Za kompenzaciju takvih razlika, naročito kada su u pitanju različiti koeficijenti termičkog širenja (KTŠ), brine se VITA NP BOND.

Ovaj novi NP-Bonder pruža zubnim tehničarima veću sigurnost u izradi dugoročno stabilnih faseta, npr. sa VITA VMK MASTER i VITA VM 13 materijalima, jer poboljšava spoj između metalnog skeleta i fasetne keramike naročito kod legura koje ne sadrže plemenite metale.

 

Pouzdano vezivanje obezbeđuje dugoročni uspeh

Elastični međusloj deluje kao amortizer. Na taj način VITA NP BOND kompenzuje naprezanja na graničnom sloju oba materijala koja se javljaju usled različitih KTŠ vrednosti. Rezultat: stabilan spoj između skeleta i keramike kao pouzdana osnova dugoročnog uspeha restauracije.

 

Jednostavna obrada

Isporučuje se u bočici kao pasta spremna za upotrebu, pa mešanje nije potrebno. Fabrički optimalno podešena gustina paste garantuje ujednačene karakteristike obradivosti i pečenja, što sprečavu greške u radu – i štedi vreme.

 

Veći udeo zlatne boje za veću vernost boje

Lepa zlatasta nijansa VITA NP BOND paste ne služi samo postizanju toplije osnovne boje. Ona faseti daje verniju boju i optimizuje estetski izgled restauracije. Pripremanje skeleta VITA NP BOND pastom čini izlišnim korišćenje WASH OPAQUE Brand proizvoda.

Univerzalna primena

Činjenica da VITA NP BOND pasta može da se primenjuje bez obzira na način proizvodnje skeleta čini je idalnim partnerom za fasetiranje svih skeleta bez plemenitih metala, bez obzira na to da li su izliveni, izrađeni CAD/CAM tehnikom ili sinterovani laserom.

VITA NP BOND je dostupan u bočici od 5 g i može se nabaviti u specijalizovanim prodavnicama od februara 2014. godine.