ZUBOTEHNIČKA OPREMA / CAD/CAM aparati / CORITEC 245i DRY
Proizvodjač: iMES-iCORE GmbH Germany

CORITEC 245i DRY

Cena: DIN 2.949.000,00

 

CORiTEC 245i/245i dry

Predstavlja često korišćen CAD/CAM sistem. Zahvaljujući 4 osovine u simultanoj tehnologiji, ove mašine mogu da naprave kompleksne proteze sa divergentnim patrljcima bez dodatne obrade. Ovi sistemi su idealni jer poseduju vrlo visoku fleksibilnost.

Coritec 245i poseduje opciju vlažnog obrađivanja blokova. Ova opcija koristi pri izradi CAD/CAM blokova, od specijalnih materijala, kao što su "hibridni keramički materijali" (feldspat, litijum disilikat, enamic...)

 • Tehnički detalji:
  • Sistem je sa 4 ose, od kojih svaka za sebe ima prilagođenje do +/-30°;
  • Kontrola projektovanog trajanja brusnih instrumenata, sa kontrolom preloma;
  • Integrisana jedinica za hlađenje (samo kod CORiTEC 250i);
  • Visoko-frekvetna stezna caure brzine od 60.000 obrtaja/min 0.4KW;
  • Velika preciznost rada i efikasni „micro-step“ motori sa kontrolorima rada motora na svim osama;
  • Sistem za čišćenje vazduha i otvori za hlađenje su integrisani unutar stezne čaure;
  • Sistem za izvlačenje opiljaka;
  • Automatizovano nadgledanje hladjenja i snabdevanje komprimovanim vazduhom;
  • Za rad sa zirkonium-dioksidom, PMMA, voskom, plastikom i sa materijalima pogodnim za brušenje;
  • Remote DENTAL 2.0 softver sa kontrolnim računarom sa Windows sistemom;