ZUBOTEHNIČKA OPREMA / CAD/CAM aparati / CORITEC 250i DRY
Proizvodjač: iMES-iCORE GmbH Germany

CORITEC 250i DRY

Cena: DIN 3.239.000,00

 

 

CORiTEC 250i/250i dry

Predstavlja najčešće korišćen CAD/CAM sistem. Zahvaljujući 5-osovinskoj tehnologiji, ove mašine mogu da naprave kompleksne proteze sa divergentnim patrljcima bez dodatne obrade. Ovi sistemi su shodno tome idealni jer poseduju vrlo visoku fleksibilnost.

Coritec 250i poseduje opciju vlažnog obrađivanja blokova. Najčešće se ova opcija koristi pri izradi CAD/CAM blokova, kao i specijalnih materijala.

 • Tehnički detalji:
  • Sistem je sa 5 osa, od kojih svaka za sebe ima prilagođenje do 30°;⁰
  • Kontrola projektovanog trajanja brusnih instrumenata, sa kontrolom preloma;
  • Integrisana jedinica za hlađenje (samo kod CORiTEC 250i);
  • Visoko-frekvetna stezna caure brzine od 60.000 obrtaja/min;
  • Velika preciznost rada i efikasni „micro-step“ motori sa kontrolorima rada motora na svim osama;
  • Sistem za čišćenje vazduha i otvori za hlađenje su integrisani unutar stezne čaure;
  • Sistem za izvlačenje opiljaka;
  • Automatizovano nadgledanje hladjenja i snabdevanje komprimovanim vazduhom;
  • Za rad sa zirkonium-dioksidom, PMMA, voskom, plastikom i sa materijalima pogodnim za brušenje;
  • Remote DENTAL 2.0 softver sa kontrolnim računarom sa Windows sistemom;