STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI I MATERIJALI / Stomatološki materijali / NEOCOLLOID ALGINAT
Proizvodjač: Zhermack Dental

NEOCOLLOID ALGINAT

Cena: DIN 0,00

 

Neocolloid

Alginat za otiske visoke preciznosti sa normalnim vremenom vezivanja. Aroma: Hlorofil. Otisni materijal – alginati bez prašine.

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

 

Široki spektar alginata Zhermack je proizveden kako bi se bilo u stanju odgovoriti na sve potrebe u kliničkoj praksi.

 

DOZIRANJE I MEŠANJE

Otvorite vrećicu (sl. 1) i istresite alginat u posudicu koja se može hermetički zatvoriti (sl. 2).

Izrežite broj šarže i rok trajanja proizvoda s vrećice. Protresite 2 do 3 puta (sl. 3) da bi raširili

prah. Kašikom za doziranje uzmite alginat bez da ga komprimirate, poravnajte ga s rubom kašike i odstranite višak praha prelazeći ravnom špatulom preko vrha kašike (sl. 4).

Istresite prah u gumenu posudu. Ponovite taj postupak dok ne dobijete željenu količinu.

Dodajte 1/3 merice vode (18 ml) za svaku kašiku praha (9 g). Na primer za 2 merice praha (18 g),ili jednu otisnu kašiku, dodajte 2/3 merice vode (36 ml). (fig. 5)

Zatvorite posudu u kojoj se nalazi alginat i pohranite je na 5-27°C/41-80°F (sl. 12).

Dodajte vodu u prah i započnite s mešanjem u trajanju naznačenom u tabeli (sl. 6).

Raširite zamešani alginat preko kašike za otiskivanje (sl. 7) i postavite u usta pre isteka vremena rada (sl. 8).

Sačekajte da se materijal stvrdne držeći se preporučenog vremena u kojem alginat mora ostati u ustima. U slučaju alginata koji menjaju boju, vreme rada i stvrdnjavanja su lako uočljivi zbog promene boja, opisanih ranije.

Za najbolje moguće rezultate mešanja (homogenost, bez mehurića) preporučuje se upotreba

ALGHAMIX II (sl. 9).

 

VREME KLINIČKE UPOTREBE

Vremena kliničke upotrebe navedena su u tabeli 1

Linija I: Vreme mešanja

Linija II: Vreme rada

Linija III: Vreme u ustima

Linija IV: Vrijeme stvrdnjavanja

Linija V: Ukupno vreme rada

*Vreme kliničke upotrebe (videti tabelu 1, karakteristike materijala) započinje od početka

mešanja s dejonizivanom vodom pri 23°C/73°F. Hladnija voda produžuje vrijeme stvrdnjavanja,

toplija voda ga ubrzava. Razlike u tvrdoći vode mogu rezultirati vremenskim odstupanjima kod

stvrdnjavanja prema specifikacijama ADA 18-ISO 1563.

 

UPOZORENJE:

Kod osetljivih osoba može doći do iritacije ili drugih alergijskih reakcija

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA OTISKA

Nakon uzimanja otiska, pažljivo isperite otisak kako bi eliminisali tragove pljuvačke (sl. 10), odstranite višak vode i odmah dezinfikujte. Idealna dezinfekcija postiže se uranjanjem otiska u Zeta 7 solution ili prskanjem sa Zeta 7 spray (Zhermack) (sl. 11). Kod upotrebe drugih dezinfekcionih sredstava, uvek se pridržavajte uputstva proizvođača.

 

IZLIVANJE OTISKA – PREPORUČENI GIPSEVI

Preporučujemo Vam da odmah izlijete otisak koristeći gips tip 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) ili tip 4 (Elite Rock - Zhermack) (sl. 13).

 

ČUVANJE OTISKA

Ukoliko to nije moguće, odstranite višak vode i stavite otisak u vrećicu sa hermetičkim zatvaranjem (Zhermack Long Life Bag) na sobnoj temperaturi (23°C/73°F). Pod tim uslovima, izlivanje gipsanog modela može se odložiti do 48 sati od trenutka uzimanja otiska (sl. 14).

 

VAŽNA NAPOMENA: Saveti o upotrebi naših proizvoda koje dobijete usmeno, pismeno ili putem praktičnih demonstracija temelje se na postojećem stupnju stomatološke tehnike i naše osposobljenosti. Radi se o neobvezujućim informacijama i u slučaju eventualne štete, ista ne oslobađa korisnika od lične provere da li je proizvod primeren za predviđenu upotrebu. Korišćenje i primena proizvoda odvijaju se bez mogućnosti kontrole proizvođača i stoga podležu odgovornosti korisnika. Eventualna odgovornost za štetu ograničena je na vrednost robe, koju

proizvodi proizvođač, a koristi korisnik. Proizvod sadrži tretirano fosilno brašno pomešano s materijalom za sprečavanje stvaranja praha kojeg se može udisati.

SAMO ZA DENTALNU UPOTREBU

 

Katalozi
Katalozi sa kompletnim proizvodnim programom