STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI I MATERIJALI / Stomatološki materijali / Zetaflow putty
Proizvodjač: Zhermack Dental

Zetaflow putty

Cena: DIN 2.604,00

 

Zetaflow putty

Hidro kompatibilni kondenzacioni silikoni (polisiloksani) za otiske izuzetne preciznosti

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

 

Polisiloksan za prvi otisak koji ima karakteristiku da je fluidan na početku u

fazi izrade i ima izuzetnu tvrdoću na kraju nakon stvrdnjavanja. Savetuje se za dvofaznu tehniku otiskivanja (dvostruki otisak).

 

KAŠIKA ZA OTISKE

Svi čvrsti tipovi; Hi-Tray (Zhermack) od nerđajućeg čelika se posebno preporučuju.

 

DOZIRANJE

Koristite mericu za uzimanje potrebne količine ZETAFLOW Putty-a i raširite je preko šake (napomena: dovoljna doza Putty mase treba biti gornja ivica merice). Utisnuti rub merice u masu toliko puta koliko je merica dozirano. Za svaku mericu materijala naneti jednu traku ZETAFLOW Catalyst-a u dužini merice (4 cm.) (1).

 

MEŠANJE

Presaviti masu i energično mesiti vrhovima prstiju otprilike 30 sekundi, dok se ne dobije jednaka boja, bez pruga (2).

Raširiti dobijenu masu u kašiku za otisak. Radno vreme, uključujući mešanje, je oko 1 min.

15 sek. (3).

Uneti u usnu šupljinu i pričekati da se veže, što je obično oko 3 min. 15 sek. (4).

 

TEHNIČKI PODACI –

Karakteristike materijala navedene su u Tablici 1 (Table 1):

1 - ISO 4823 / ADA Spec. 19

2 - Vreme mešanja

3 - Ukupno radno vreme*

4 - Vreme u usnoj šupljini (min)

5 - Vreme vezivanja*

6 - Deformacija na kompresiju (min-max)

7 - Ispravljanje nakon deformacije

8 - Dimenzione promene nakon 24 sata

* Vremena kliničke upotrebe (navedena u tabeli 1 – Tabela 1, karakteristike materijala) odnose se na mešanje pri temperaturi od 23°C – 73°F. Više temperature skraćuju, a niže temperature produžuju vreme upotrebe.

 

NAPOMENE / MERE OPREZA

- Pre izrade korektivnog otiska, ukloniti svaki trag zaostalih oralnih fluida ispiranjem i posušiti.

- Zatvoriti pravilno sve supstance koje se stvrdnjavaju posle upotrebe.

- Pazite da ne isflekate odeću.

-Sprečite da katalizator dođe u kontakt sa kožom i očima. Ukoliko dođe u kontakt sa očima, isprati tekućom vodom i potražiti stručnu medicinsku pomoć. Ukoliko se proguta, potražite odmah stručnu medicinsku pomoć.

- Kod osetljivih osoba polisiloksani mogu izazvati iritacije ili druge alergijske reakcije.

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA OTISKA

Nakon ispiranja pod tekućom vodom, otisak se odmah može dezinfikovati. Optimalna dezinfekcija postiže se uranjanjem otiska u rastvor Zeta 7 (Zhermack) ili direktnim prskanjem Zeta 7 sprejom (Zhermack). Ako koristite druga dezinfekciona sredstva, sledite uputstva proizvođača.

 

IZLIVANJE MODELA

Otisak se mora izliti u vremenu od 30 min. do 72 sata od vezivanja. Da bi se smanjio

površinski napon i rizik stvaranja mehurica (kada su u pitanju materijali na bazi gipsa), savetuje

se tretiranje otiska prskanjem Tensilab-om (Zhermack).Materijal je kompatibilan sa svim vrstama gipsa na tržištu. Predlažemo upotrebu Zhermack gipsa, tipa 4 gipsa za patrljke – Elite Rock, Elite Master (Zhermack) i tvrdog gipsa za modele tip 3 – Elite Model, Elite Stone (Zhermack).

 

GALVANIZACIJA

Otisci mogu biti galvanizirani sa bakromi srebrom.

 

SKLADIŠTENJE

Garantovano za period od 36 meseci, ako se ispravno čuva na temperaturi od 5° do 27°C (41°

- 80°F).