STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI I MATERIJALI / Stomatološki materijali / Hydrorise Putty
Proizvodjač: Zhermack Dental

Hydrorise Putty

Cena: DIN 7.378,00

 

 

Hydrorise Putty

Hidrofilni adicioni silikoni  (vinilpolisiloksani) za otiske visoke preciznosti

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

 

Vinilpolisiloksan za prvi otisak elastične završne konzistencije, preporučuje se za sve tehnike otisaka: dvofazne tehnike (dvostruki otisak*) ili jednofazne tehnike (simultane).

*Preporučuje se za dvofaznu tehniku (dvostruki otisak) da se tokom prve faze uzimanja otiska koristi folija  od polietilena za međuprostor, kako bi se poboljšao kvalitet reprodukcije detalja u sledećoj fazi.

 

KAŠIKA ZA OTISAK: PRIPREMA I ADHEZIVI

Preporučuju se korišćenje svih standardne i/ili individualnih kašika, ali moraju biti otporne na deformaciju i krute. Za tu svrhu preporučuje se upotreba kašike Hi-Tray - Zhermack.

Prijanjanje otisnog materijala za kašiku ključno je za izbegavanje grešaka, posebno pri uklanjanju iz usne šupljine. Da bi se osigurala čvrsta veza potrebno je odabrati adheziv koji odgovara vrsti kašike i materijalu od kojeg je izrađena.

 

VAŽNO

Ukoliko se radi o individualnoj kašici, nužno je saznati od zubnog tehničara je li izrađena od

autopolimerizirajućeg ili fotopolimerizirajućeg materijala.

Za pravilnu upotrebu pridržavajte se uputstva za upotrebu svakog pojedinačnog adheziva.

 

MEŠANJE (Odnos mešanja 1:1)

- Izvadite obe komponente iz kantica, služeći se isključivo priloženim mericama za doziranje.

- Izmešajte jednake odnose baze Hydrorise Putty Base i katalizatora, dok ne dobijete smesu jednake boje bez linija (vreme mešanja: 30 sekundi).

 

UPOZORENJA

- Poštujte zadate odnose precizno da biste omogućili korektno vreme vezivanja: povećavanje količine katalizatora neće ubrzati vreme vezivanja.

- Kantice zatvorite odmah nakon upotrebe. Vodite računa da ne pomešate merice i poklopce kantica.

- Kontakt s rukavicama od lateksa može sprečiti vezivanje vinilpolisiloksana. Izbegavajte direktan ili indirektan kontakt s rukavicama od lateksa.  Operite ruke pre upotrebe kako bi se uklonio svaki trag lateksa ili koristite rukavice od vinila ili nitrila.

- Vinilpolisiloksan je hemijski otporan, stoga budite oprezni da ne dođe u dodir s odećom.

 

Hydrorise Putty (Verzija Maxi 380 ml, 5:1)

 

PRIPREMA UREĐAJA

- Skinite poklopac tako da pritisnete polugicu i uklonite ga (sl. 1)

- Umetnite kartušu u uređaj prema uputstvima proizvođača.

- Izjednačite odnos izlaza materijala. Uklonite višak materijala (sl. 2).

- postavite i ispravno učvrstite dinamičko-statički nastavak za mešanje (sl. 3)

- Umetnite blokator nastavka ispravno fiksirajući pričvrsne elemente (sl. 4A) za kartušu (sl. 4B)

- Kartuša odnosa 5:1 Zhermack je spremna za upotrebu (sl. 6).

- Nakon upotrebe ne skidajte dinamičko-statički nastavak miješanje.

Da biste ga zamenili okrenite blokator nastavka za mešanje za 45° i skinite ga (sl. 7A). Zatim

uklonite dinamičko-statički nastavak za mešanje (sl. 7B).

- Za uklanjanje i zamenu kartuše sledite uputstva proizvođača uređaja.

UPOZORENJA

- Uvek izvršite izjednačavanje izlaza materijala pre postavljanja dinamičko-statičkog nastavka za mešanje. U suprotnom uključite uređaj i pratite izlazak materijala dok boja ne postane homogena, uklonite nehomogenu masu i nastavite s upotrebom.

- Koristite isključivo originalne kartuše, dinamičko-statičke nastavka za mešnje i blokator nastavka za mešanje odnosa 5:1 Zhermack. Upotrebom drugih nastavaka za mešanje ne garantuje se optimalno mešanje i može se ugroziti visok kvalitet proizvoda te nepovoljno uticati na konačni rezultat.

Blokator nastavka za mešanje ne može se koristiti s kartušama za odnose mešanja 5:1 različitim od Zhermack sistema.

 

KARAKTERISTIKE MATERIJALA –

Karakteristike materijala navedene su u Tablici 1:

Red 1 i 2: Konzistencija: ISO 4823 i ADA Spec 19.

Red 3: Odnos mešanja baze i katalizatora

Red 4: kompresiono naprezanje

Red 5: Elastični povrat

Red 6: Dimenziona stabilnost u 24 sata

Red 7: Tvrdoća Shore A

Vremena kliničke upotrebe*

Red 8: Vreme mešanja

Red 9: Ukupno vreme rada

Red 10: Vreme u ustima

Red 11: Vreme vezivanja

Red 12: Proizvodi linije Hydrorise imaju aromu i ukus Vanile-Mentola: vidi tablicu 1.

*Vremena kliničke upotrebe (navedena u tablici 1, karakteristike materijala) odnose se na mešanje pri temperaturi od 23°C – 73°F. Više temperature skraćuju, a niže temperature produžuju vreme upotrebe.

 

UPOZORENJE:

Kod osetljivih pacijenata vinil polisiloksani mogu uzrokovati iritaciju i druge alergijske reakcije.

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA OTISKA

Nakon ispiranja pod tekućom vodom, otisak se odmah može dezinfikovati. Optimalna dezinfekcija postiže se uranjanjem otiska u rastvor Zeta 7 ili direktnim prskanjem Zeta 7 sprejem (Zhermack). Ako koristite druga dezinfekciona sredstva, sledite uputstva proizvođača.

 

ČUVANJE I IZLIVANJE MODELA

Izlivanje modela može započeti odmah nakon dezinfekcije ili nakon najviše dva nedelje ako se otisak čuva na sobnoj temperaturi. Hydrorise je kompatibilan sa svim boljim vrstama gipsa na tržištu kao i sa poliuretanskim smolama. Preporučuje se upotreba ekstra tvrdog gipsa za patrljke: Elite Rock / Elite Rock Fast (Zhermack) i tvrdi gips za modele: Elite Model / Elite Model Fast (Zhermack).

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA DOZATORA

Prilikom čišćenja, dezinfekcije i eventualne sterilizacije uredaja, hladne ili u autoklavu, pridržavajte se uputstava proizvodača. Za dezinfekciju se preporučuje upotreba sredstva Zeta 3 (Zhermack), a za tekuću sterilizaciju Zeta 2 (Zhermack).

 

SKLADIŠTENJE I GARANCIJA

Otisni materijali Hydrorise imaju garantni rok od 36 meseci od datuma proizvodnje ako se ispravno čuvaju na temperaturi između 5° i 27° C / 41°- 80°F.

 

GALVANIZACIJA

Otisci od materijala Hydrorise mogu se galvanizirati bakrom ili srebrom.

 

VAŽNE NAPOMENE: Saveti o upotrebi naših proizvoda koje dobijete usmeno, pismeno ili putem praktičnih demonstracija temelje se na postojećem stupnju stomatološke tehnike i naše osposobljenosti. Radi se o neobvezujućim informacijama i u slučaju eventualne štete, ista ne oslobađa korisnika od lične provere da li je proizvod primeren za predviđenu upotrebu. Korišćenje i primena proizvoda odvijaju se bez mogućnosti kontrole proizvođača i stoga podležu odgovornosti korisnika. Eventualna odgovornost za štetu ograničena je na vrednost robe, koju

proizvodi proizvođač, a koristi korisnik.

 

            SAMO ZA DENTALNU UPOTREBU