DENTAL LABORATORY INSTRUMENTS AND MATERIALS / Materials for prosthetic / NACERA CAD-CAM CIRKON-DIOKSID DISKOVI NEMAČKA
Proizvodjač: DOCERAM MEDICAL GmbH Germany

NACERA CAD-CAM CIRKON-DIOKSID DISKOVI NEMAČKA

Price: DIN 0,00

DOCERAM materijali Vam pružaju osnovu, kojom dalje postižete visok kvalitet i savršen estetski rezultat. Znate šta Vam treba a mi želimo da Vam pomognemo da ostvarite još bolje rezultate.

 

„DOCERAM Medical Ceramics“ je orjentisan oko osnovnog Nacera® proizvoda. Ovaj brend se ponaša kao jezgro za globalni razvoj, produkciju i distribuciju proizvoda za korišćenje u zubotehničkoj laboratoriji. Naši CAD/CAM blokovi su dostupni u mnogim prirodnim pojama, kao i providan material koji ispunjava najviše estetske zahteve. Osnovni material je itrijum-stabilizovani cirkon dioksid, koji je obojen sa ferooksidom, slobodnim pigmentom u minimalnoj koncentraciji od kojeg se kasnije prave blokovi "izostatičkim pritiskom".

Tehnološki zahtevi za izradu imaju za osnovni cilj - preciznost restauracija. Svaki disk je označen sa 4 decimale koje garantuju perfektno i precizno sinterovanje i imaju za rezultat perfektno pasovanje restauracija.

Možete birati diskove sa ili bez "stepenika" ljeb). Dimenzije i prečnik su 98.3mm.


Nacera® Shell "beli" diskovi

 

Sa Nacera® Shell diskovima dobijate vrhunski precizan nemački material za maksimalno verne restauracije. Blokovi, od kojih je svaki proizveden u Nemačkoj koristeći najmoderniju opremu, mogu biti obrađivani U SVIM CAD-CAM FREZ MAŠINAMA i karakterišu se odličnom obrađjivošću, preciznošću i vrlo visokom postojanošću.

Mogu se bojiti svim postoje`im sistemima za bojenje Cirkon-dioksid blokova (Vita Zahnfabrik, Zirkonzahn...)

 

Nacera® Pearl u svim VITA Classic bojama i 2 boje za izbelivanje

 

Sa Nacera® Pearl diskom zubni tehničar dobija vrhunski nemački material sa visoko prozirnim cirkonijum dioksidom za maksimalno verne restauracije. Trenutno je dostupan u beloj i u sedam ostalih nijansa. Na IDS 2015, je proširena paletu boja na 16 nijansi sa Vitine klasične palete boja i takođe se razvijaju jos dve dodatne boje za "izbeljivanje" restauracija. Blokovi, od kojih je svaki proizveden u Nemačkoj koristeći najmoderniju opremu, može biti obrađen u svim frez CAD-CAM mašinama i karakterišu se konstantim bojama i odličnom obradljivošću. Završna obrada, koja je postignuta "STAIN & GLAZING" tehnikom ili koristeći minimalno "CUT BACK" tehniku, Nacera® Pearl je uvek pouzdana i kvalitetna osnova za monolitičke krune i mostove, kao i za  suprastukture ("ABUTMENTS") i šrafom fiksirane restauracije ("SCREW RETAINED RESTORATIONS").

 

Nacera® Pearl višebojni i višeslojni cirkonijum-dioksid

 

Novi Nacera® Pearl višebojni blokovi su ništa više no ekonomični i sofisticirani sistemi za pravljenje punih kontura krunica. Dostupni su u A, B, C i D nijansama, da bi se dobile osnovne boje zuba. Njihovo nanošenje je vrlo jednostavno. U zavisnosti od visine restauracija boje možete birati A3, A2 i A1 boje blokova. Visina od 18mm osigurava dovoljno mesta za vertikalnu manipulaciju, ukoliko je ista neophodna. Najbolje od svega, su 4 fino podešena sloja boja, koje uvek omogućavaju glatke i nevidljive prelaze u okviru restauracija.

 

Za više informacija posetite web stranicu: http://doceram-medical.com/en/products/