DENTAL INSTRUMENTS AND MATERIALS / Dental materials / Elite Glass
Proizvodjač: Zhermack Group

Elite Glass

Price: DIN 0,00

 

 

Elite Glass

 

NAČIN UPOTREBE

 

Elite glass je vinilpolisiloksan, specijalno formulisan za izradu prozirnih matrica direktno u ustima.

Može se koristiti kao matrica za intraoralnu i ekstraoralnu polimerizaciju fotopolimerizirajućih i autopolimerizirajućih materijala.

Korišćenjem Elite glass znatno se smanjuje stvaranje kiseonikom inhibiranog sloja kompozita.

Elite glass je tiksotropik velike preciznosti i brzog vremena postavljanja. Materijal je stabilan, s konačnom tvrdoćom 70 Shore A.

 

SVOJSTVA

Proziran, omogućava polimerizaciju fotopolimerizirajućih i autopolimerizirajućih kompozita.

Tiksotropik. Ne curi.

Čvrst nakon postavljanja (70 Shore A).

Precizan.

Dimenzionalno stabilan tokom vremena, kao i pri dezinfekciji.

Nakon stvrdnjavanja može se ponovno postavljati u ustima.

Jednostavna završna obrada. Nakon stvrdnjavanja može se obrađivati instrumentima za rezanje.

 

PRIMENA

Izrada prozirnih matrica za tehniku fasetiranja.

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema uređaja:

Montirajte uređaj kao što je prikazano na crtežima (1-2).

Upozorenje: Pre postavljanja mešača proverite da li dve komponente (baza i katalizator) ističu jednako tako da lagano pritisnete polugu dozatora i istisnete malu količinu materijala, koju valja ukloniti (3).

Zatim postavite mešač i (po potrebi) intraoralni nastavka u kertridž (4).

 

Izrada prozirne matrice:

1) Odaberite prozirnu kašiku za otisak (npr. Zhermack hi tray light clear) odgovarajućih dimenzija u koju može stati 2 ili 3 mm minimalne debljine elite glassa .

2) Aplikujte elite glass u kašiku za otisak.

3) Postavite kašiku za otisak u usta i držite do kraja vremena postavljanja.

4) Uklonite kašiku za otisak iz usta, isperite pod tekućom vodom i osušite dobijenu matricu lagano vazduhom.

5) Pripremite zub ili zube prema odabranoj tehnici.

6) Tretirajte gleđ i dentin prema uputstvu proizvođača odabranog kompozita.

7) Aplikujte kompozit na matricu prethodno pripremljenu elite glassom.

8) Postavite elite glass matricu u usta.

9) Polimerizujte prema uputstvu proizvođača.

 

VREMENA ZA KLINIČKU UPOTREBU

Radno vreme: Uklanjanje iz usne šuplijne 40’’(min. - max.) 1’30’’ - 2’15’’(min. - max.) 2’10’’ - 2’55’’

Vreme rada određeno je od početka mešanja pri 23°C (73°F), vreme u ustima određeno je pri 35°C (95°F).

 

UPOZORENJE

Kod osetljivih pacijenata vinilpolisiloksani mogu uzrokovati iritaciju i druge alergijske reakcije.

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA MATRICE

Nakon ispiranja pod tekućom vodom matrica se odmah može dezinfikovati.

Optimalna dezinfekcija postiže se uranjanjem otiska u rastvor Zeta 7 ili direktnim prskanjem Zeta 7 sprejom (Zhermack). Ako koristite druga dezinfekciona sredstva, sledite uputstva proizvođača.

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA DISPENZERA

Dozator se može čistiti, dezinficirati ili sterilizirati u tekućini ili parnom autoklavu. Za dezinfekciju se preporuča uporaba sredstva Zeta 3 (Zhermack), a za tekuću sterilizaciju Zeta 2 (Zhermack).

 

SKLADIŠTENJE I ROK TRAJANJA

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Rok trajanja za elite glass je 36 meseci ako se ispravno čuva pri temperaturama od 5° do 27°C(41°-80°F).

 

UPOZORENJA

- Kontakt s rukavicama od lateksa može sprečiti stvrdnjavanje vinilpolisiloksana. Izbegavajte direktan kontakt s rukavicama od lateksa.

- Vinilpolisiloksan je hemijski otporan, stoga budite oprezni da ne dođe u dodir s odećom.

 

TEHNIČKI PODACI (prema ISO 4823)

Boja

Proziran

Odnos baze i katalizatora

1:1

Vreme rada*

40 sek. max

Vreme postavljanja*

5’00”

Reprodukcija detalja

20 μm

Linearna dimenzijska varijacija nakon 24h

- 0,18%

Tvrdoća

70 Shore A

*Vremena su određena od početka mešanja pri 23°C (73°F). Više temperature skraćuju, a niže temperature produžuju vreme postavljanja.

VAŽNA NAPOMENA: Saveti o upotrebi naših proizvoda koje dobijete usmeno, pismeno ili putem praktičnih demonstracija temelje se na postojećem stupnju stomatološke tehnike i naše osposobljenosti. Radi se o neobavezujućim informacijama i u sličaju eventualne štete, ista ne oslobađa korisnika od lične provere da li je proizvod primenjen za predviđenu upotrebu. Korišćenje I primena proizvoda odvijaju se bez mogućnosti kontrole proizvođača zato podležu odgovornosti korisnika. Eventualna odgovornost za štetu ograničena je na vrednost robe koju proizvodi proizvođač, a koristi korisnik.

 

SAMO ZA DENTALNU UPOTREBU