DENTAL INSTRUMENTS AND MATERIALS / Dental materials / Zetaflow Intro KIT
Proizvodjač: Zhermack Group

Zetaflow Intro KIT

Price: DIN 0,00

 

Zetaflow Intro KIT

Hidro kompatibilni kondenzacioni silikoni (polisiloksani) za otiske izuzetne preciznosti

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

 

Zetaflow Putty: Polisiloksan za prvi otisak koji ima karakteristiku da je fluidan na početku u

fazi izrade i ima izuzetnu tvrdoću na kraju nakon stvrdnjavanja. Savetuje se za dvofaznu tehniku otiskivanja (dvostruki otisak).

Zetaflow Light: Kondenzacioni polisiloksan, niske viskoznosti, hidrokompatibilan, ekstremno tečan. Savetuje se za dvofaznu tehniku otiskivanja (dvostruki otisak).

Zetaflow Catalyst: Specifični katalizator za Zetaflow Putty and Zetaflow Light.

 

KAŠIKA ZA OTISKE

Svi čvrsti tipovi; Hi-Tray (Zhermack) od nerđajućeg čelika se posebno preporučuju.

 

ZETAFLOW PUTTY

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

DOZIRANJE

Koristite mericu za uzimanje potrebne količine ZETAFLOW Putty-a i raširite je preko šake (napomena: dovoljna doza Putty mase treba biti gornja ivica merice). Utisnuti rub merice u masu toliko puta koliko je merica dozirano. Za svaku mericu materijala naneti jednu traku ZETAFLOW Catalyst-a u dužini merice (4 cm.) (1).

 

MEŠANJE

Presaviti masu i energično mesiti vrhovima prstiju otprilike 30 sekundi, dok se ne dobije jednaka boja, bez pruga (2).

Raširiti dobijenu masu u kašiku za otisak. Radno vreme, uključujući mešanje, je oko 1 min.

15 sek. (3).

Uneti u usnu šupljinu i pričekati da se veže, što je obično oko 3 min. 15 sek. (4).

 

 

 

 

ZETAFLOW LIGHT

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

DOZIRANJE

Istisnuti iz tube potrebnu količinu materijala na podlogu za mešanje duž skale za doziranje. Dozirati količinu ZETAFLOW Catalyst-a, jednaku dužini fluidne mase (5).

 

MEŠANJE

Energično mešati špatulom,a zatim raširiti zamešanu masu preko podloge za mešanje da se eliminiše vazduh koji može da se inkorporira u smesi. Ponoviti postupak dok se ne dobije

homogena boja. Idealno vreme miješanja je otprilike 30 sek. (6).

Aplikujte dobijenu masu na kašiku za otiske pomocu špatule ili špricom za elastomere.

Radno vreme, uključujući mešanje, je oko 2 min. (7).

Uneti u usnu šupljinu i pričekati da se veže, što je obično oko 3 min. 30 sek. (8).

 

TEHNIČKI PODACI –

Karakteristike materijala navedene su u Tablici 1 (Table 1):

1 - ISO 4823 / ADA Spec. 19

2 - Vreme miješanja

3 - Ukupno radno vreme*

4 - Vreme u usnoj šupljini (min)

5 - Vreme vezivanja*

6 - Deformacija na kompresiju (min-max)

7 - Ispravljanje nakon deformacije

8 - Dimenzione promene nakon 24 sata

* Vremena kliničke upotrebe (navedena u tabeli 1 – Tabela 1, karakteristike materijala) odnose se na mešanje pri temperaturi od 23°C – 73°F. Više temperature skraćuju, a niže temperature produžuju vreme upotrebe.

 

NAPOMENE / MERE OPREZA

- Pre izrade korektivnog otiska, ukloniti svaki trag zaostalih oralnih fluida ispiranjem i posušiti.

- Zatvoriti pravilno sve supstance koje se stvrdnjavaju posle upotrebe.

- Pazite da ne isflekate odeću.

-Sprečite da katalizator dođe u kontakt sa kožom i očima. Ukoliko dođe u kontakt sa očima, isprati tekućom vodom i potražiti stručnu medicinsku pomoć. Ukoliko se proguta, potražite odmah stručnu medicinsku pomoć.

- Kod osetljivih osoba polisiloksani mogu izazvati iritacije ili druge alergijske reakcije.

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA OTISKA

Nakon ispiranja pod tekućom vodom, otisak se odmah može dezinfikovati. Optimalna dezinfekcija postiže se uranjanjem otiska u rastvor Zeta 7 (Zhermack) ili direktnim prskanjem Zeta 7 sprejom (Zhermack). Ako koristite druga dezinfekciona sredstva, sledite uputstva proizvođača.

 

 

IZLIVANJE MODELA

Otisak se mora izliti u vremenu od 30 min. do 72 sata od vezivanja. Da bi se smanjio

površinski napon i rizik stvaranja mehurica (kada su u pitanju materijali na bazi gipsa), savetuje

se tretiranje otiska prskanje Tensilab-om (Zhermack).Materijal je kompatibilan sa svim vrstama gipsa na tržištu. Predlažemo upotrebu Zhermack gipsa, tipa 4 gipsa za patrljke – Elite Rock, Elite Master (Zhermack) i tvrdog gipsa za modele tip 3 – Elite Model, Elite Stone (Zhermack).

 

GALVANIZACIJA

Otisci mogu biti galvanizirani sa bakromi srebrom.

 

SKLADIŠTENJE

Garantovano za period od 36 meseci, ako se ispravno čuva na temperaturi od 5° do 27°C (41° - 80°F).