DENTAL INSTRUMENTS AND MATERIALS / Dental materials / Hydrorise Light Body
Proizvodjač: Zhermack Group

Hydrorise Light Body

Price: DIN 0,00

 

 

Hydrorise Light Body

Hidrofilni adicioni silikoni  (vinilpolisiloksani) za otiske visoke preciznosti

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

 

Hiperhidrofilni vinilpolisiloksan niske viskoznosti za dvofaznu tehniku

(dvostruki otisak*) ili jednofaznu (simultanu) tehniku zajedno sa Hydrorise Putty ili Heavy body.

 

 

KAŠIKA ZA OTISAK: PRIPREMA I ADHEZIVI

Preporučuju se korišćenje svih standardne i/ili individualnih kašika, ali moraju biti otporne na deformaciju i krute. Za tu svrhu preporučuje se upotreba kašike Hi-Tray - Zhermack.

Prijanjanje otisnog materijala za kašiku ključno je za izbegavanje grešaka, posebno pri uklanjanju iz usne šupljine. Da bi se osigurala čvrsta veza potrebno je odabrati adheziv koji odgovara vrsti kašike i materijalu od kojeg je izrađena.

 

VAŽNO

Ukoliko se radi o individualnoj kašici, nužno je saznati od zubnog tehničara je li izrađena od

autopolimerizirajućeg ili fotopolimerizirajućeg materijala.

Za pravilnu upotrebu pridržavajte se uputstva za upotrebu svakog pojedinačnog adheziva.

 

Hydrorise Light Body (verzija kartuša 50 ml, 1:1)

 

PRIPREMA UREĐAJA

- Montirajte uređaj kao što je prikazano na crtežima (sl. 8-9).

- Prije montiranja nastavka za mešanje: izjednačite odnos izlaska dveju komponenata (baza:katalizator) laganim pritiskom na polugu dozatora, pri čemu će izaći manja količina materijala koju valja ukloniti (sl. 10).

- U kartušu umetnite nastavak za mešanje i po potrebi intraoralni nastavak (sl. 11).

 

KARAKTERISTIKE MATERIJALA –

Karakteristike materijala navedene su u Tablici 1:

Red 1 i 2: Konzistencija: ISO 4823 i ADA Spec 19.

Red 3: Odnos mešanja baze i katalizatora

Red 4: kompresiono naprezanje

Red 5: Elastični povrat

Red 6: Dimenziona stabilnost u 24 sata

Red 7: Tvrdoća Shore A

Vremena kliničke upotrebe*

Red 8: Vreme mešanja

Red 9: Ukupno vreme rada

Red 10: Vreme u ustima

Red 11: Vreme vezivanja

Red 12: Proizvodi linije Hydrorise imaju aromu i ukus Vanile-Mentola: vidi tablicu 1.

*Vremena kliničke upotrebe (navedena u tablici 1, karakteristike materijala) odnose se na mešanje pri temperaturi od 23°C – 73°F. Više temperature skraćuju, a niže temperature produžuju vreme upotrebe.

 

UPOZORENJE:

Kod osetljivih pacijenata vinil polisiloksani mogu uzrokovati iritaciju i druge alergijske reakcije.

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA OTISKA

Nakon ispiranja pod tekućom vodom, otisak se odmah može dezinfikovati. Optimalna dezinfekcija postiže se uranjanjem otiska u rastvor Zeta 7 ili direktnim prskanjem Zeta 7 sprejem (Zhermack). Ako koristite druga dezinfekciona sredstva, sledite uputstva proizvođača.

 

ČUVANJE I IZLIVANJE MODELA

Izlivanje modela može započeti odmah nakon dezinfekcije ili nakon najviše dva nedelje ako se otisak čuva na sobnoj temperaturi. Hydrorise je kompatibilan sa svim boljim vrstama gipsa na tržištu kao i sa poliuretanskim smolama. Preporučuje se upotreba ekstra tvrdog gipsa za patrljke: Elite Rock / Elite Rock Fast (Zhermack) i tvrdi gips za modele: Elite Model / Elite Model Fast (Zhermack).

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA DOZATORA

Prilikom čišćenja, dezinfekcije i eventualne sterilizacije uredaja, hladne ili u autoklavu, pridržavajte se uputstava proizvodača. Za dezinfekciju se preporučuje upotreba sredstva Zeta 3 (Zhermack), a za tekuću sterilizaciju Zeta 2 (Zhermack).

 

SKLADIŠTENJE I GARANCIJA

Otisni materijali Hydrorise imaju garantni rok od 36 meseci od datuma proizvodnje ako se ispravno čuvaju na temperaturi između 5° i 27° C / 41°- 80°F.

 

GALVANIZACIJA

Otisci od materijala Hydrorise mogu se galvanizirati bakrom ili srebrom.

 

VAŽNE NAPOMENE: Saveti o upotrebi naših proizvoda koje dobijete usmeno, pismeno ili putem praktičnih demonstracija temelje se na postojećem stupnju stomatološke tehnike i naše osposobljenosti. Radi se o neobvezujućim informacijama i u slučaju eventualne štete, ista ne oslobađa korisnika od lične provere da li je proizvod primeren za predviđenu upotrebu. Korišćenje i primena proizvoda odvijaju se bez mogućnosti kontrole proizvođača i stoga podležu odgovornosti korisnika. Eventualna odgovornost za štetu ograničena je na vrednost robe, koju

proizvodi proizvođač, a koristi korisnik.

 

            SAMO ZA DENTALNU UPOTREBU