STOMATOLOŠKA OPREMA

Myray ZEN-X Senzor
Myray ZEN-X Senzor
* 0,00 EUR
Melag EUROCLAV 23VS+, paketi
Melag EUROCLAV 23VS+, paketi
0,00 EUR
Renfert SYMPRO, Čistač proteza
Renfert SYMPRO, Čistač...
0,00 EUR
ANTHOS A7+ Radna jedinica continental
ANTHOS A7+ Radna jedinica...
0,00 EUR
Myray C-U2 INTRAORAL HighResolution kamera
Myray C-U2 INTRAORAL...
0,00 EUR
Melag VACUKLAV 23B, paket
Melag VACUKLAV 23B, paket
0,00 EUR
Myray SKY VIEW 3D CONE BEAM WITH HR ZOOM
Myray SKY VIEW 3D CONE BEAM...
* 0,00 EUR
Melag STERILIZER 75, paket
Melag STERILIZER 75, paket
0,00 EUR
Myray RXDC HYPERSPHERE rendgen
Myray RXDC HYPERSPHERE rendgen
0,00 EUR
Melag STERILIZER 205, paket
Melag STERILIZER 205, paket
0,00 EUR
Melag STERILIZER 255, paket
Melag STERILIZER 255, paket
0,00 EUR
Melag MELACLEAN, paket
Melag MELACLEAN, paket
0,00 EUR