NABAVKA,INSTALACIJA I OBUKA ZA KORIŠĆENJE ROBE KUPLJENE KOD NAS KAO I NABAVKA SPECIFIČNIH APARATA PREMA VAŠOJ PORUDŽBINI


*Rešavamo sve nedoumice i probleme u Vašem radu
kroz našu službu sa iskustvom i kontakte sa našim ino-partnerima (fabrikama) ili njihovim stručnim službama. Tu podrazumevamo davanje saveta kako na najbolji način obaviti tehnološke procese prema instrukcijama proizvođača;

*Pružamo usluge u domaćoj i međunarodnoj trgovini i posredovanju
pri nabavci specifičnih proizvoda za Vašu ordinaciju ili zubnu tehniku, prema Vašim zahtevima.