ORGANIZACIJA I ODRŽAVANJE STRUČNIH PREDAVANJA I PRAKTIČNIH KURSEVA IZ RAZLIČITIH OBLASTI STOMATOLOGIJE I ZUBNE TEHNIKE


*Organizujemo predavanja na različite teme
u saradnji sa fabrikama proizvođača željenih proizvoda;
*Organizacija i održavanje kurseva u našoj ili Vašoj laboratoriji (po dogovoru) je prepoznatljiva aktivnost za Medipro. Velika je lista mogućih kurseva naših partnera - proizvođača (VITA, DENTAURUM, KOMET,...), a u izboru željenog kursa Vaša želja je naš zadatak. Javite nam se!
Navodimo neke od kurseva koje je Medipro održao:

VITA KURSEVI:

Početni kurs iz metal-keramike:
Traje od 3 do 5 dana. Kompletno modelovanje u vosku, livenje, obrada metala i nanošenje keramike sa glazurom. Uobičajeno se radi bočni most i jedna solo krunica sa Vita materijalima i VITA instrumentima na originalnim VITA modelima (može i na Vašem modelu za pacijenta).
*Na kraju kursa, polaznici dobijaju VITA originalni sertifikat.
*Jezik je engleski ili nemački, uz simultani prevod na srpski

Napredni kurs iz metal - keramike: Traje od 2 do 3 dana. Nanošenje keramike na već pripremljene metalne kapice, sa glazurom. Uobičajeno se radi bočni most i jedna solo krunica sa dubinskim i temeljnim slaganjem boja sa Vita materijalima i VITA instrumentima na originalnim VITA modelima (može i na Vašem modelu za pacijenta).
*Na kraju kursa, polaznici dobijaju VITA originalni sertifikat.
*Jezik je engleski ili nemački, uz simultani prevod na srpski

Viši kurs slaganja boja posebnim tehnikama (postoji više kurseva):
Traje od 1 do 2 dana. Nanošenje VITA VM 13 materijala na već pripremljene metalne konstrukcije. Uobičajeno se radi radi bočni most i jedna solo krunica sa Vita materijalima i VITA instrumentima na originalnim VITA modelima (može i na Vašem modelu za pacijenta).
*Na kraju kursa, polaznici dobijaju VITA originalni sertifikat.
*Jezik je engleski ili nemački, uz simultani prevod na srpski.

Fasetni materijali VITA LC:
Traje od 1 - 2 dana, sa nanosenjem VITA LC materijala na već pripremljene metalne kapice. Uobičajeno se radi bočni most i jedna solo krunica sa Vita materijalima i VITA instrumentima na originalnim VITA modelima.
*Na kraju kursa, polaznici dobijaju VITA originalni sertifikat.
*Jezik je engleski ili nemački, uz simultani prevod na srpski.

VITA totalna proteza: Traje od 2 do 4 dana. Kompletna izrada totalne proteze sa svim fazama rada od početka do kraja. Radi se na originalnim VITA modelima sa Vita instrumentima i sa Vita zubima i nekim od akrilatnih materijala.
*Na kraju kursa, polaznici dobijaju VITA originalni sertifikat.
*Jezik je engleski ili nemački, uz simultani prevod na srpski.

DENTAURUM KURSEVI:

Izrada ortodontske mobilne proteze:
Traje od 3 do 4 dana. Kompletna izrada ortodontske mobilne proteze u svim fazama rada od početka do kraja. Radi se sa DENTAURUM materijalima na originalnim DENTAURUM modelima. Obezbeđen sav neophodan pribor za rad.
*Na kraju kursa, polaznici dobijaju originalni DENTAURUM sertifikat.
*Jezik je engleski ili nemački, uz simultani prevod na srpski.

Izrada ortodontske fiksne proteze - tehnikom pravog luka
(postoji više različitih kurseva različitih klasa): Traje od 4 do 5 dana. Kompletna izrada ortodontske fiksne proteze u svim fazama rada na originalnim DENTAURUM typodont-ima. U toku rada se menjaju lukovi i kompletan rad se potapa u vodeno kupatilo, čime se prati tok terapije improvizovano na Typodont modelima. Jedini pravi način učenja koji obuhvata i obuku savijanja lukova od pravih žica. Obezbeđen sav neophodan materijal kao i pribor za rad fabrike DENTAURUM.
*Na kraju kursa, polaznici dobijaju originalni DENTAURUM sertifikat.
*Jezik je engleski ili nemački, uz simultani prevod na srpski.

NAPOMENA:
Mogući su i drugi kursevi prema Vašem zahtevu. Birajte kurs i mesto njegovog održavanja, a za vreme ćemo se dogovoriti!
Za sva pitanja o kursevima, molimo Vas da nam se obratite na mail: info@medipro.co.rs  na telefon: +38111-3675-888 ili fax: +38111-3674-759.

Fajlovi
Preuzmite fajlove: